Support - Utbildning

Som Visma Certified Partner hjälper dig utefter dina behov.

Det är helt efter dina egna önskemål och behov.

Huvudsaken är att du känner dig trygg när du arbetar med dina VISMA-program,

Vi kommer till dig.

  • En kortare kom igång utbildning eller en längre utbildning,
  • Vi föreslår lämpliga rutiner för din verksamhet.
  • Föreslår rätt rutiner.
  • Anpassar din fakturalayout.
  • Skapar inläsningsmallar för artikelregister från dina leverantörer.
  • ELLER det som just du har behov av för att förenkla vardagen.

Visma Certified Partner