Visma Administration 200

Bokföringsprogram för lilla företaget som även sköter leverantörsfakturor bet.

  • Artnr: adm02
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

 Serviceavtal 6 månader INGÅR  (support o uppdateringar)

Visma Administration 200 

– bokföring för det mindre företaget

 I Visma Administration 200 har vi samlat allt du behöver för att sköta bokföring och betalningar.

Väljer du att börja med Visma Administration 200 kan du när som helst växa vidare med Visma Administration 500, 1000 eller 2000. 

Full kontroll på företagets bokföring 

Att sköta sin egen bokföring är enklare än många tror och det ger dig dessutom ovärderlig information. Bokföringen ger ju inte bara dig underlag för moms- och skatterapportering utan också en snabb bild av hur det går rent ekonomiskt.Att registrera verifikationer i programmet är mycket enkelt. Välj att själv ange konton och motkonton eller ta hjälp av konteringsmallar. Ett antal färdiga mallar medföljer, till exempel för periodisering av hyror, dagskassa och inköp av kontorsmaterial. Välj den mall du vill arbeta med, ange belopp, sedan sköter programmet resten. 

Budget och resultatenheter  

Vill du göra en detaljerad uppföljning av till exempel en avdelning eller en anställd kan du arbeta med resultatenheter. För att planera ditt företags verksamhet och för att underlätta beslut är programmets budgetfunktion mycket användbar

 

Enkelt att göra avstämningar

Stäm av att dina leverantörsskulder är korrekt bokförda. Därmed kan du känna dig säker på att månaden avslutas med korrekta siffror. Du kan också stämma av andra konton, till exempel för att hålla koll på dina kassaflöden. Programmet visar direkt vad som är fel och i behov av korrigering. Snabbt och enkelt! 

  • Kontoplaner enligt BAS
  • Konteringsmallar
  • Resultatenhet/kostnadställe
  • Kvantitetsredovisning
  • Automatfördelningar
  • Resultatbudget
  • Budgetnycklar
  • Export/import i SIE-format

Leverantörer och betalningar

Programmet hjälper dig att hålla ordning på dina leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Till dina leverantörer kan du också koppla konteringsmallar som hjälper dig att automatiskt kontera återkommande typer av leverantörsfakturor. Dina betalningar sköter du också på ett enkelt sätt. Betalfunktioner för Bank- och PlusGirot finns med i programmet och du kan även välja att betala via din internetbank. Programmet stödjer även återrapportering av utbetalningar från Bank -, PlusGiro  och internetbank. När du läser in filen markerar programmet automatiskt de fakturor som betalats. 

Rapporter som ger dig kontroll
Visma Administration 200 innehåller många rapporter. Exempel på sådana är balans-och resultatrapport, verifikationslista och kontoanalys. Rapporterna kan du skriva ut på papper, som pdf-fil eller till Excel. På så sätt kan du arbeta vidare med dina data och det blir enklare att bearbeta, följa upp och presentera.      

Momskontroll med felsökning
Innan du skriver ut din momsrapport kan du göra en momskontroll. Programmet beräknar hur mycket den utgående momsen borde ha varit, baserat på den
omsättning som bokförts. Eventuella avvikelser i momsen visas och spåras till rätt verifikation. Momsrapporten kan lämnas direkt till kattemyndigheten via internet som en elektronisk skattedeklaration (eSKD).   

Periodisering av leverantörsfaktura
Snabbt och enkelt tar du fram det exakta resultatet för en viss period – samtidigt som du får bättre överblick på företagets plus och minus. Med periodisering bär varje period sina egna intäkter och kostnader. Periodisering av leverantörsfaktura underlättar hanteringen av förutbetalda kostnader genom att du, redan när du registrerar fakturan, anger hur kostnaden Periodisering av leverantörsfaktura underlättar hanteringen av förutbetalda kostnader genom att du, redan när du registrerar fakturan, anger hur kostnaden ska fördelas över tid. T.ex. din hyresavi. En sådan faktura betalas ofta i förskott och med periodisering kan du enkelt låta månaden som den gäller bära kostnaden, istället för en månad tidigare.Funktionen är även perfekt för de fakturor som sträcker sig över hela året, som försäkringar, där varje period bär sin del av kostnaden. När det sedan är dags för bokslut kan du snabbt och enkelt ta fram exakt vad som återstår och få bättre koll på resultatet.

Se även